Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og retningslinjer vedrører kun varer købt på stilleben.dk .
Hvis du har spørgsmål om disse vilkår nedenfor, så tøv ikke med at kontakte os.

1. Udsættelse af aftale

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkår", "Vilkår og betingelser") regulerer dit forhold til stilleben.dk hjemmeside ("Tjenesten"), der drives af Stilleben ("os", "vi" eller "vores"). Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger tjenesten.
1.2 Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse Vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der tilgår eller bruger tjenesten.
1.3 Ved at tilgå eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du er uenig i nogen del af vilkårene, kan du ikke få adgang til tjenesten.

2. Indkøb

2.1 Hvis du ønsker at købe et produkt eller en tjeneste, der er gjort tilgængelig via tjenesten ("Køb"), kan du blive bedt om at give visse oplysninger, der er relevante for dit køb, herunder, uden begrænsning, dit kreditkortnummer og udløbsdatoen for dit kreditkort , din faktureringsadresse og dine forsendelsesoplysninger.
2.2 Du repræsenterer og garanterer, at: 1) du har den juridiske ret til at bruge ethvert kreditkort eller andre betalingsmetoder i forbindelse med ethvert køb; og at 2) de oplysninger, du giver os, er sande, korrekte og fuldstændige. Ved at indsende sådanne oplysninger giver du os ret til at give oplysningerne til tredjeparter med det formål at lette gennemførelsen af ​​køb.
2.3 Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere din ordre til enhver tid af visse årsager, herunder men ikke begrænset til: tilgængelighed af produkter eller tjenester, fejl i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, fejl i din ordre eller andre årsager.
2.4 Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere din ordre, hvis der er mistanke om svindel eller en uautoriseret eller ulovlig transaktion.
2.5 Ved køb af et gavekort, sendes det via e-mail samme dag for køb, hvis det bestilles inden kl. 11.00 mandag - fredag. Et gavekort, der er bestilt senere end kl. 11.00, vil blive sendt via e-mail den følgende hverdag. Gavekortet er gyldigt i to år fra købsdagen.


3. Betalinger, forsendelse og retur

3.1 Når du accepterer vilkårene, accepterer du også vilkårene vedrørende betalinger, forsendelse og returnering , som er beskrevet her .


4. Tilgængelighed, fejl og unøjagtigheder

4.1 Vi opdaterer løbende vores tilbud af produkter og tjenester på Tjenesten. De produkter eller tjenester, der er tilgængelige på vores tjeneste, kan være forkert prissat, beskrevet unøjagtigt eller utilgængelige, og vi kan opleve forsinkelser i opdatering af oplysninger om tjenesten og i vores annoncering på andre websteder.
4.2 Vi kan ikke og garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​nogen information, herunder priser, produktbilleder, specifikationer, tilgængelighed og tjenester. Vi forbeholder os retten til at ændre eller opdatere oplysninger og til at rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser til enhver tid uden forudgående varsel.
4.3 Faktiske farve(r) på produkter kan variere. Dette skyldes det faktum, at hver computerskærm, bærbar computer, tablet, telefonskærm og menneskelig nethinde har forskellige muligheder for at vise farver. Vi gør vores bedste for at redigere vores billeder for at vise alle vores produkter så tæt på livet som muligt, men bemærk venligst, at den faktiske farve kan variere lidt fra den måde, den vises på din skærm.


5. Konkurrencer, Sweepstakes og Kampagner

5.1 Eventuelle konkurrencer, lodtrækninger eller andre kampagner (samlet kaldet "Kampagner"), der gøres tilgængelige via Tjenesten, kan være underlagt regler, der er adskilt fra disse Vilkår. Hvis du deltager i kampagner, bedes du gennemgå de gældende regler samt vores privatlivspolitik. Hvis reglerne for en Kampagne er i konflikt med disse Vilkår, vil Kampagnereglerne være gældende.


6. Regnskaber

6.1 Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der til enhver tid er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Undladelse af at gøre dette udgør et brud på vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig lukning af din konto på vores tjeneste.
6.2 Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, som du bruger til at få adgang til tjenesten, og for alle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, uanset om din adgangskode er med vores tjeneste eller en tredjepartstjeneste.
6.3 Du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal straks underrette os, når du bliver opmærksom på ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.
6.4 Du må ikke som brugernavn bruge navnet på en anden person eller enhed, eller som ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt nogen rettigheder tilhørende en anden person eller enhed end dig uden passende tilladelse, eller et navn der ellers er stødende, vulgært eller obskønt.


7. Intellektuel ejendomsret

7.1 Tjenesten og dens originale indhold, funktioner og funktionalitet er og forbliver Stillebens og dets licensgiveres eksklusive ejendom. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærke- og anden lovgivning i både Danmark og udlandet. Vores varemærker og varebeklædning må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller service uden forudgående skriftligt samtykke fra Stilleben.


8. Links til andre websteder

8.1 Vores Service kan indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Stilleben.
8.2 Stilleben har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for, indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksisser på nogen tredjeparts websteder eller tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at Stilleben ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for nogen skade eller tab forårsaget af eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.
8.3 Vi anbefaler dig på det kraftigste at læse vilkårene og betingelserne og privatlivspolitikkerne for eventuelle tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.


9. Opsigelse

9.1 Vi kan afslutte eller suspendere din konto øjeblikkeligt, uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder vilkårene.
9.2 Ved opsigelse ophører din ret til at bruge Tjenesten øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at lukke din konto, kan du blot stoppe med at bruge tjenesten.


10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Stilleben eller dets direktører, medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaber skal under ingen omstændigheder være ansvarlige for indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller strafskader, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, data, brug, goodwill , eller andre immaterielle tab, som følge af (i) din adgang til eller brug af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge Tjenesten; (ii) enhver tredjeparts adfærd eller indhold på Tjenesten; (iii) ethvert indhold opnået fra Tjenesten; og (iv) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dine transmissioner eller indhold, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, tort (herunder uagtsomhed) eller enhver anden juridisk teori, uanset om vi er blevet informeret om muligheden for en sådan skade, og endda hvis en afhjælpning anført heri viser sig at have svigtet sit væsentlige formål.


11. Ansvarsfraskrivelse

11.1 Din brug af Tjenesten er på eget ansvar. Tjenesten leveres på "SOM DEN ER" og "SOM TILGÆNGELIG". Tjenesten leveres uden garantier af nogen art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller ydeevne.
11.2 Stilleben dets datterselskaber, tilknyttede selskaber og dets licensgivere garanterer ikke, at 1) Tjenesten vil fungere uafbrudt, sikkert eller tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller sted; 2) eventuelle fejl eller mangler vil blive rettet; 3) Tjenesten er fri for vira eller andre skadelige komponenter; eller 4) resultaterne af brugen af ​​tjenesten vil opfylde dine krav.


12. Gældende lov

12.1 Disse vilkår skal styres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, uden hensyntagen til lovkonflikter.
12.2 Vores manglende håndhævelse af nogen rettighed eller bestemmelse i disse vilkår vil ikke blive betragtet som et afkald på disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, vil de resterende bestemmelser i disse vilkår forblive i kraft. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores tjeneste, og erstatter og erstatter alle tidligere aftaler, vi måtte have mellem os vedrørende tjenesten.


13. Ændringer

13.1 Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, før eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring afgøres efter vores eget skøn.
13.2 Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores Tjeneste, efter at disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, bedes du stoppe med at bruge tjenesten.

14. Virksomhedsoplysninger

Stilleben Aps
Frederiksborggade 22
DK-1360 København
CVR nr.: 43078798

webshop@stilleben.dk